Praktisk info

Depositum: 2. mdr. husleje + moms

Huslejeregulering: Nettoprisindekset, dog min. 2,5 % pr. år.

Opsigelse: 1 måned fra begge parter

Overtagelse: Lejemålet overtages nymalet og med ny gulvbelægning

Vedligehold: Lejer har vedligeholdelsespligten af det lejede. Fællesarealer vedligeholdes af udlejer.

Aflevering: Lejemålet skal afleveres nymalet og velvedligeholdt. Der betales ved fraflytning et gebyr for aflæsning af varme samt afskrivning på gulvbelægning i lejeperioden (50 kr./mdr.).